Kontakt pre stánkarov

+421 903 227 402

Kontakt pre pilotov

Ing.Marian Opremčák +421 903 735 747